102c. Na kraj sela čađava mehana

Varijetet: D
Tema: Instrumentalna i instrumentalno-pevana muzika
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.037A_02.50–04.11
Naziv ili tekst: Na kraj sela čađava mehana
Mesto: Tukulja
Izvodeno: tamburaški orkestar Mije Milkovića iz Tukulje
Datum zapisa: verovatno 1954

Napomena: Instrumentalna verzija pesme. Autor pesme je Šandor Petefi, poznat mađarski pisac, pesnik. Jovan Jovanović Zmaj je na srpski jezik preveo dvadesetak Petefijevih pesama, među kojima je bila i „Na kraj sela čađava mehana“ koja je kasnije ponarođena i folklorizovana. (Sofija Kaplan)