102e. Ajde, diko, da se ne varamo; kolo

Varijetet: D
Tema: Instrumentalna i instrumentalno-pevana muzika
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.037A_05.14–07.22
Naziv ili tekst: Ajde, diko, da se ne varamo i kolo
Mesto: Tukulja
Izvodeno: tamburaški orkestar Mije Milkovića iz Tukulje
Datum zapisa: verovatno 1954

Napomena: Instrumentalna verzije pesme i potom kolo – numera oblikovana naizmeničnim nastupima melodija kontrastnih karaktera. Numera bi mogla biti verzija svatovskih biraćih kola (tipa jastuk tanca): tokom lagane melodije se izabere par, a tokom brže melodije se pleše (László Halász). Sličan ples je izvođen i u svatovima u Lovri, u vreme „između mladinog plesa i ponoćne večere“ (László Halász). Jastuk tanc (jastuk ples) je bio poznat i u Pomazu, pod imenom Skoči kolo, videti u Zbirci: br. 109.(Sofija Kaplan)