107. Pomisli se, mila mati, kad si bila mlada

Varijetet: D
Tema: Instrumentalna i instrumentalno-pevana muzika
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.050B_03.38–05.02
Naziv ili tekst: Pomisli se, mila mati, kad si bila mlada
Mesto: Martinci
Izvodeno: „Kovačevićka” (žene Steve Kovačevića), narodni hor i tamburaški orkestar (i muški glasovi)
Datum zapisa: nepoznat

Napomena: Isti izvođači kao kod prethodne numere, s tim što se pevanju priključuju muški glasovi. – Pesma za igru, snimljena mimo funkcije – samog igranja. Veselog karaktera i živog tempa, u dvodelnom muzičkom metru, redovi po ritmu tipa igre svinjara (tzv. kanásztánc). Strofična struktura (katreni sa parno rimovanim distisima, u pevanju se ponavlja drugi stih; izuzetak je treća strofa, u ovoj prilici svedena na prvi distih), sa instrumentalno izvedenom melodijom (vokalne) strofe kao interludijumom. Simetričnost forme pojačava pravilnost uključivanja muških vokala pri ponavljanju stiha. Sazvučna struktura ključno je određena paralelnim kretanjem glasova u tercnom odstojanju, te klasičnim harmonskim odnosima, uključujući kadenciranje na tonici.
Zapis melodije nije objavljen.