105. Odjavni govor Tihomira Vujičića posle terenskog snimanja u Tukulji

Varijetet: D
Tema: Instrumentalna i instrumentalno-pevana muzika
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.100_30.24–31.44

Napomena: Odjavni govor Tihomira Vujičića posle terenskog snimanja u Tukulji.

TRANSKRIPT

T.V.: Dobro onda, da se zahvalimo svim prisutnima, domaćici i našim milim gostima, koliko smo do sad znali. I da se rastanemo u takvom obećanju da će oni što se u rečima i melodijama još prisete u najskorijoj budućnosti, znači za deset dana, da se prisete. Ja na žalost sutra moram da idem u postojbinu mojih predaka, u Baranju, i sada ne mogu više da budem ovde. Treba i da se odmorim i budem pri pameti kad tamo stignem, ali molim moje domaćine da budu pri pameti i kao takvi da se prisete onoga, jer već znaju šta ja tražim, i oni sami od sebe već to znaju: prvo, da sam ja njihov, drugo, da ono sem njih i sem mene, ako to ne spasimo za budućnost, niko više znati neće. Zbog toga im unapred zahvaljujem.

Kazivačica: Pite, pa će te imat’ dobro volju!

T.V.: Hvala, piću i imaću!