106. Kud pogledam, svud je tama (t’jno)

Varijetet: D
Tema: Instrumentalna i instrumentalno-pevana muzika
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.050B_00.17–03.37
Naziv ili tekst: Kud pogledam, svud je tama (t`jno)
Mesto: Martinci
Izvodeno: „Kovačevićka” (žene Steve Kovačevića), narodni hor i tamburaški orkestar
Datum zapisa: nepoznato

Napomena: Prema Zbirci, gde je zapis samo vokalni, izvele „Mara Sigečan Guljaševa i drugarice“ (br. 299), a prema rukopisnom zapisu iz zaostavštine (arhiv 0009_019) izveli: „Kovačevićka“ (žena Steve Kovačevića), „narodni hor“ i tamburaški orkestar iz Martinaca. Snimljeno u Martincima. – „Ponarodnjena“ kompozicija Mite Topalovića (Pančevo, 1849–1912; Tomandl 1938, prema: Đorđević 1950: 54). Lirska, ljubavna pesma, elegičnog karaktera. Struktura je strofična (katreni sa ukrštenom rimom), a samo u poslednjoj strofi ponovljen je drugi distih, što je istaknuto aranžmanom – instrumentalnim verzijama (polu)strofe kao interludijumima. Pevanje je u tradicionalnom dvoglasu, obeleženom tercnim odnosom glasova, sa kadenciranjem u kvinti ili, eventualno, trozvuku.

NOTE

TEKST

Kud pogledam, svud je tama,
za me nema svetlila,
moja draga, ona sama,
svetlost mi je odnela;
moja draga, ona sama,
svetlost mi je odnela.

Kud pogledam, svud je tama,
za me nema svetlila,
moja draga, ona sama,
svetlost mi je odnela.

Zar ćeš, draga, pred oltarom,
drugom ruku pružiti,
a ne misliš da za tobom,
do groba ću tužiti.

Našto meni moja majka,
našto li mi sestrica,
kad mi zađe za oblake
sjajna moja zvezdica.