071. Asan aga na kuli seđaše

Varijetet: D
Tema: Epske pesme, pripovedne pesme, romanse, balade
Registracioni broj: ZTI_AP_8167b
Naziv: Asan aga na kuli seđaše
Mesto: Čanad
Pevao Matija Popović (69)
Datum zapisa: 1959
Sakupljač: Tihomir Vujičić
Notni zapis: Tihomir Vujičić

Napomena: Varijanta iz kruga pesama o Hasan-agi i njegovoj ženi (Hasanaginici), vrlo široko rasprostranjenog. Ispevana je na već opisani melodijski model (064, 065, 066) i pripada srpskoj pevačkoj tradiciji. Zapis melodije nije objavljen u Zbirci.