143. Veličaj duše moja voznesšagosja ot zemlji na nebo Hrista žiznodavca

Tema: Crkvene pesme: Srpsko narodno crkveno pojanje
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.002B_13.55–20.26
Naziv ili tekst: Veličaj duše moja voznesšagosja ot zemlji na nebo Hrista žiznodavca
Mesto: Batanja
Pevali Udruženi pojci batanjske crkvene opštine
Datum zapisa: 13. 7. 1958

Napomena: Irmos za Vaznesenje Gospodnje / Spasovdan, glas peti, veliki napev. Ovakvi napevi, melizmatični i dugog trajanja, namenjeni su pevanju na arhijerejskim i prazničnim službama. U srpskoj crkvenoj pojačkoj praksi se danas retko čuju i pojci koji ga poznaju retki su. U opštim crtama, uočljive su srodnosti sa zapisima melografa koji su beležili tzv. „veliki“ napev srpskog crkvenog narodnog pojanja, u srodnim varijantama (Stevana Mokranjca, Jovana Živkovića, Lazara Lere); sličnosti se pretežno odnose na inicijalne i završne melodijske formule u pojedinim odsecima napeva, dok su razlike uočljive u središnjim segmentima melodijskih obrazaca, koji su u ovom primeru uglavnom odlikovani razvijenijom melizmatikom; pojedine razlike uočljive su i na ritmičkom planu. Snimak svedoči o živom pojačkom predanju i o visokoj pevačkoj i pojačkoj kulturi u Batanji sredinom XX veka. Na kraju snimka je odjava Tihomira Vujičića sa izrazima zahvalnosti prema pojcima (144).