144. Odjava Tihomira Vujičića sa izrazima zahvalnosti

Tema: Crkvene pesme: Srpsko narodno crkveno pojanje
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.002B_20.27
Naziv ili tekst: Odjava Tihomira Vujičića sa izrazima zahvalnosti
Mesto: Batanja
Najava: Tihomir Vujičić
Datum: 13. 7. 1958

Napomena: Odjava Tihomira Vujičića sa izrazima zahvalnosti prema pojcima posle snimka br. 143.

TRANSKRIPT

Tihomir Vujičić: Time je završeno današnje snimanje srpskih crkvenih i svetovnih pesama u izvođenju Udruženih pojaca batanjske crkvene opštine, 13. jula 1958. godine u Domu srpske parohije. 
Nepoznati kazivač (muški): A mi se zahvaljujemo Tihomir Vujičiću, da je nam došao. 
T.V.: Zahvaljujem se izvođačima na toplom prijemu i špeceznom pojanju i pevanju.
Nepoznati kazivač (muški): Da Vas Bog poživi!