005. Vsaki den slišimo novega kaj

Varijetet: A
Registracioni broj: NM-MH 1223a
Početak pesme: Vsaki den slišimo novega kaj
Mesto: Tišina
Pevao: Franc Džuban (45)
Datum zapisa: 1898
Sakupljač: Béla Vikár

Napomena na slovenačkom: Pesem s poudarjenim vabilom k poslušanju pripoveduje zgodbo o nesrečni smrti mladega dekleta, hkrati pa nakazuje pomen prenašanja pesemsko izraženih novic. Obveščanje ljudi s pesmijo je bilo namreč tudi med Slovenci zelo pomembno, le da je bilo v veliki meri prepoznano kot širjenje pesmi sloves, torej pesmi o nenadnih in neprevidenih smrtih. Te pesmi so prenašali nekateri rokodelci, ki so s pesmimi opozarjali na svojo dejavnost, ali pa ljudje z družbenega obrobja, ki so s petjem prosili za miloščino. Zaradi ločnice, ki je pokrajino onkraj Mure razmejevala od drugih slovenskih dežel, je imelo prenašanje novic še večji pomen: iz ogrskega dela so na Štajersko in Kranjsko prenašali pesmi o krutem odnosu mačeh do sirot, s Štajerskega pa so med Ogrske Slovence prinašali pesmi o nenadnih in nesrečnih smrtih. Te pesmi so s ponarodevanjem postale del ljudskega izročila. Zapis v zbirki ni objavljen.

Rukopis

Vsaki den slišimo novega kaj – szöveg kézirata
5. Vsaki den slišimo novega kaj – manuscript of the lyrics