005. Vsaki den slišimo novega kaj

Varijetet: A
Registracioni broj: NM-MH 1223a
Početak pesme: Vsaki den slišimo novega kaj [Svaki dan čujemo nešto novo]
Mesto: Tišina/Csendlak
Pevao: Franc Džuban (45 g.)
Datum zapisa: 1898
Sakupljač: Bela Vikar (Vikár Béla)

Napomena : Pesma sa početnim pozivom da se sluša predstavlja priču o nesrećnoj smrti mlade devojke a istovremeno ističe važnost prenošenja vesti koju sadrži pesma. Informisanje ljudi pesmom bilo je veoma važno i kod Slovenaca, ali je u velikoj meri bilo poznato kao širenje oproštajnih pesama, tojest pesama o iznenadnim i nepredviđenim smrtima. Ove pesme su prenosile putujuće zanatlije koji su skretali pažnju ljudi na svoje usluge putem pesme ili ljudi sa društvenih margina koji su pevanjem molili milostinju. Zbog linije, koja je razdvajala prekmurski kraj od ostalih slovenačkih krajeva, prenošenje vesti bilo je još važnije: pesme o surovom odnosu između maćeha i pastorčadi prenosile su se iz Mađarske do Štajerske i Kranjske, dok su iz Štajerske do Slovenaca iz Mađarske stigle pesme o nesrećnim smrtima. Ove pesme su putem folklorizacije postale deo narodne tradicije.

Zapis nije objavljen u Zbirci.

Rukopis

Vsaki den slišimo novega kaj – szöveg kézirata
5. Vsaki den slišimo novega kaj – manuscript of the lyrics