003. Vandərček, vandərček moj

Varijetet: A
Registracioni broj: NM-MH 1225b
Početak pesme: Vandərček, vandərček moj [Lutalico, lutalico moja]
Mesto: Tišina/Csendlak
Pevali: –
Datum zapisa: 1898
Sakupljač: Bela Vikar (Vikár Béla)

Napomena: Naizgled laka ljubavna pesma, u kojoj se jasno vidi centralnoslovenački uticaj i na leksičkom i na fonetskom nivou. Među snimcima iz Tišine (Csendlak) ona je posebna ne samo po izraženom odstupanju od prekmurskog dijalekta: reč je o pesmi koja je izvorno dvojezična, naime slovenačko-nemačka. U skladu sa tadašnjim društvenim normama, slovenački tekst je moralno besprekoran, dok nemački tekst, koji ga dopunjuje, ovu normu krši jasno izraženom erotskom porukom. U varijanti iz Tišine (Csendlak) nalazi se samo slovenački tekst, razlozi za napuštanje nemačkog dela pesme nisu jasni: u pozadini može biti nepoznavanje nemačkog jezika, autocenzura na prijemu pesme ili tokom snimanja. U svakom slučaju, ova pesma prikazuje kontakte mladih Prekmuraca sa ostalim Slovencima, koji su uglavnom bili omogućeni sezonskim radom.

Zapis nije objavljen u Zbirci.