004. Svet Gregor doktora

Varijetet: A
Registracioni broj: NM-MH 1224c
Početak pesme: Svet Gregor doktora
Mesto: Tišina
Pevao: Franc Džuban (45)
Datum zapisa: 1898
Sakupljač: Béla Vikár

Napomena na slovenačkom: Kolednica, namenjena zbiranju darov za učitelja, šolnika. Šolniki so bili večinoma tudi organisti, kantorji, njihovo plačevanje pa je v Kraljevini Ogrski do leta 1910 temeljilo predvsem na darovih posameznikov. Pesem je prevedena iz madžarščine, v celoti pa jo je leta 1845 v knjigi Zobriszani Szloven i Szlovenka med Műrov in Rábov (Izobraženi Sloven in Slovenka med Muro in Rabo) objavil Jožef Košič. Njeno sporočilo je vabilo otrok v šolo, hkrati pa tudi utemeljevanje smisla šolanja. Z institucionalizacijo šole je koledovanje na gregorjevo prešlo na dijake: v učiteljevem imenu sta darove zanj zbirala dva najboljša učenca. Zapis v zbirki ni objavljen.

Rukopis

Svet Gregor doktora – szöveg és dallamlejegyzés kézirata
4. Svet Gregor doktora – manuscript of the notation and of lyrics