001. Marko skače

Varijetet: A
Registracioni broj: NM-MH 1224a
Početak pesme: Marko skače [Marko skače]
Mesto: Tišina/Csendlak
Pevali: Ana Horvat (21 g.) i Franc Džuban (45 g.)
Datum zapisa: 1898
Sakupljač: Bela Vikar (Vikár Béla)

Napomena: Pesma, koja je danas jedna od najprepoznatljivijih prekmurskih pesama, skreće pažnju na osobenosti tradicije Slovenaca u Mađarskoj. Zbog uticaja evangelističke crkve doživljavali su veći pritisak na tradicionalne obrede i narodna verovanja, a samim tim i na obredne pesme. Najviše su se sačuvali svadbeni običaji i pesme. Među svatovskim pesmama je i Marko skače, koja je prvobitno služila za udvaranje, ali je bila poznata u širem okruženju uz slovenačko-hrvatsku granicu. Na arhaičnost pesme ukazuje i povezanost plesom. U vreme snimanja u Tišini (Csendlak) pesma je imala više strofa, i još je bila povezana igrom. Pre Drugog svetskog rata zamenjena je folkloristički osmišljenom igrom tipa izbora para, što je promenilo i smisao pesme.

Zapis je objavljen u Zbirci (br. 1.).

Note

Marko skače

Tekst

Marko skače, Marko skače
po zelenoj trati,
hm, hm, tra-la-la,
po zelenoj trati.

V rokaj nosi sedem žutij zlati.
Tou de njemi za devojko dati.
Pijte, jejte, mojga bratca konji!
Zdaj mo išli daleč po devojko.
Prek devétij, prek desetij moustov.
Tam jo vidim, folaše pomejče.

Rukopis

Marko skače – szöveg kézirata
1. Marko skače – zapis teksta (komentari Bele Bartoka zelenim mastilom)
2. Marko skače – zapis melodije i teksta, zapis Bele Bartoka