Импресум

Онлајн Прилог су уредили:

Избор и припрема за објављивање звучних записа и докумената: Јелена Јовановић, Данка Лајић Михајловић

Белешке уз звучне записе и документе: Јелена Јовановић, Данка Лајић Михајловић, Марија Клобчар (А варијетет), Андор Вег (026–049 свадбене мелодије из Луковишћа), Ласло Халас  (радио емисија тамбурашког оркестра из Тукуље, 102), Наташа Марјановић (црквене песме 143-149)

Фотографије из архиве породичног архива Вујичић: Маријета Вујичић

Уредници онлајн Прилога: Пал Рихтер, Софија Каплан, Пера Ластић

Коректура, лекторисање: Балаж Дери, Софија Каплан, Пера Ластић, Даниел Липтак, Пал Рихтер, Андор Вег, Маријета Вујичић

Превод: Марија Бајзек, Балаж Дери, Софија Каплан, Пера Ластић, Иштван Чаба Немет, Пал Рихтер, Андор Вег, Маријета Вујичић

Веб девелопмент: Наталија Зађва, Софија Каплан, Жолт Визингер

Нотографија: Сабина Бабет Чонка

Дизајн: Гита Деметер

На почетној страни је портрет Тихомира Вујичића, снимак Тамаша Ковача (1973, Будимпешта, приватна својина)

Суфинанирање онлајн прилога: Маријета Вујичић, Удружење Вујичић, Српски институт (Будимпешта)

© Аутори, издавачи, уредници
© Наследници Тихомира Вујичића
© Музиколошки институт ИЦХН, 2022
© Српски институт, Будимпешта

Издавач:
Музиколошки институт ИЦХН, Истраживачка мрежа „Лоранд Етвеш“
Српски институт, Будимпешта

Скраћенице које се користе у Прилогу:

NM-MH = музејски цилиндар; фонографски цилиндар у власништву Етнографског музеја у Будимпешти
MZA-VT-AV = Аудиовизуелни документ из заоставштине Тихомира Вујичића која се чува у Музиколошком институту ИЦХН, Мађарски музички архив XX-XXI века
VT-Dig = Скенирани папирни документ из заоставштине Тихомира Вујичића која се чува у Музиколошком институту ИЦХН, Мађарски музички архив XX-XXI века
ZTI_Mg = магнетофонска трака, у збирци Музиколошког институтуа ИЦХН
ZTI_AP = Академски Пирал, грамафонска плоча са микробраздама која се може послушати помоћу ЛП плејера, у збирци Музиколошког института ИЦХН