036. Крижање коло; Кад се Ћиро оженио

Информације о сакупљању

Варијетет: Д
Тема: Од колевке до гроба
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.001B (00.16–01.31)
Назив или текст: Крижање (на текст Кад се Ћиро оженио)
Место: Луковишће
Датум записа: 1953
Снимио: Ласло К. Ковач (László K. Kovács)

Напомена: Крижање, традиционална игра, парни плес, уз певање (на текст Кад се Ћиро оженио). Вокално-инструментално извођење, певање уз дуде; свирао и певао Јозо Бардек-Цицан. – Вујичић у најави овај плес назива коло, што је погрешно с обзиром на то да је у питању парни плес са мотивиком старог мађарског плеса угрóс. Напев је познат по тексту заступљеном и у овој нумери. (Андор Вег).