049. Дођи драга под дудово грање

Информације о сакупљању

Варијетет: Д
Тема: Од колевке до гроба
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.002A (08.31–09.48)
Назив или текст: Дођи драга под дудово грање
Место: Луковишће
Изводио: тамбурашки оркестар и певачка група
Датум записа: 1953
Снимио: Ласло К. Ковач (László K. Kovács)

Напомена: Песма за сватовски поход, још једна варијанта напева са рефреном лане моје (Андор Вег). Назива се и сватовски бећарцем, али се на тај напев певају и песме које нису певане искључиво за свадбу (Андор Вег).