Од колевке до гроба

Мелодије везане за фазе људског животног циклуса (Д варијетет)

Баћин (Bátya)

MZA-VT-AV-4115_05.31–06.04

Батања (Battonya)

MZA-VT-AV-4.091A_07.49–09.10

Чанад (Magyarcsanád)

ZTI_AP_8166h

Каћмар (Katymár)

MZA-VT-AV-4.098_15.34–19.00

MZA-VT-AV-4.098_20.15–21.51

Чанад (Magyarcsanád)

MZA-VT-AV-4.104_31.04–33.30

Тукуља (Tököl)

MZA-VT-AV-4.100_19.00–20.17

MZA-VT-AV-4.100_20.18–20.59

Луковишће (Lakócsa)

MZA-VT-AV-4.001A_07.47–08.02

MZA-VT-AV-4.001A_08.03–09.49

MZA-VT-AV-4.001A_09.49–10.36

MZA-VT-AV-4.001A_10.38–11.51

MZA-VT-AV-4.001A_12.56–13.19

033. Дрмеш

MZA-VT-AV-4.001A_13.20–14.07

MZA-VT-AV-4.001A_15.16–15.37;
MZA-VT-AV-4.001B_00.00–00.15

038. Коло

MZA-VT-AV-4.001B_02.30–04.15

MZA-VT-AV-4.001B_04.17–05.09

MZA-VT-AV-4.001B_05.11–06.22

MZA-VT-AV-4.001B_06.23–08.55

MZA-VT-AV-4.001B_12.00–15.30;
MZA-VT-AV-4.002A_00.00–01.20

MZA-VT-AV-4.002A_01.21–04.16

MZA-VT-AV-4.002A_06.27–08.15

MZA-VT-AV-4.002A_08.31–09.48

Чип (Szigetcsép)

MZA-VT-AV-4.100_52.26–54.06