Различите нотне, текстуалне и графичке белешке (ДОДАТНЕ ТЕМАТСКЕ ЈЕДИНИЦЕ) – (ДОКУМЕНТИ)

VT_Dig_00016_022
163. Ајде браћо да га запјевамо – мелодија двогласне песме старе традиције [ојкања или гроктења], рукопис (лат.)(VT_Dig_00016_022)
VT_Dig_00016_025
164.  Фрагмент двогласне песме старе традиције, назване “дугачки глас”, рукопис (лат.) (VT_Dig_00016_025)
VT_Dig_00016_026
165. Двогласна песма старе традиције, назване “кратки глас”, рукопис (лат.) (VT_Dig_00016_026)
Vujicsics_049
166.  Белешке о типовима вишегласја и тонским системима на Балкану (лат.) (Vujicsics_049)
Vujicsics_050
167. Белешке о техници и тонском низу ојкања [термин Тихомира Вујичића = гроктења]_1 (лат.)(Vujicsics_050)
Vujicsics_051
168. Белешке о техници ојкања [термин Тихомира Вујичића= гроктење]_2 (лат.) (Vujicsics_051)
169. Кићено небо звездама и Ој, ливадо, зелена ливадо [Србија] – мелодије и текстови песама, рукопис (лат.)
VT_Dig_00017_012
170. Белешке из етномузиколошке литературе (Штумпф, Саболчи, Шнајдер) (лат.) (VT_Dig_00017_012)
VT_Dig_00016_010
171. Примери “дугачког” и “кратког гласа”: Дико моја и Помисли се, мила мати; Мартинци (лат.) (VT_Dig_00016_010)
VT_Dig_00016_008
172. Версус сатурниус у “дугачком” и “кратком гласу”: Моје око гараво и шалајка (лат.) (VT_Dig_00016_008)
VT_Dig_00001_007
173. Белешке о пореклу неких фолклорних мелодија у византијској и црквеној традицији, као и о пореклу црквених мелодија у народној традицији (лат.) (VT_Dig_00001_007)
VT_Dig_00001_008
174. Белешке о компаративном посматрању појединих мелодијских формула и лествичних типова (лат.) (VT_Dig_00001_008)
VT_Dig_00001_009
175. Различите текстуалне и нотне белешке_1 (лат.) (VT_Dig_00001_009)
VT_Dig_00001_010
176. Различите текстуалне и нотне белешке_2 (лат.)(VT_Dig_00001_010)
VT_Dig_00001_011
177. Белешке о “певаној” и инструменталној музици (лат.) (VT_Dig_00001_011)
Vujicsics_001
178. Белешке о третману текста у вокалној традицији, рефрену, шалајци (лат.) (Vujicsics_001)
Vujicsics_002
179.  Различите белешке о утицајима румунске музике (лат.) (Vujicsics_002)
img-310105734-0004
180.  Текстови грчких песама (img-310105734-0004)
img-704085622-0005
181. Поетизована промишљања о односу Србије и Хрватске (и њихових традиција), рукопис (лат./ћир) (img-704085622-0005)
VT_Dig_00017_029
182.  Попис места у којима је Лудвíк Куба сакупљао мелодије (лат.) (VT_Dig_00017_029)
VT_Dig_00017_031
183. Белешке из студије “Народна глазбена умјетност у Далмацији” Лудвíка Кубе (лат.) (VT_Dig_00017_031)
VT_Dig_00017_037
184. Текст Хорација о филозофији живота (на латинском) (VT_Dig_00017_037)
VT_Dig_00017_021
185. Белешке о оријентализму, са мапом Балкана (лат.) (VT_Dig_00017_021)
VT_Dig_00017_015
186. Белешка о ритму, са мапом Балкана и нотним записима (VT_Dig_00017_015)
Vujicsics_099
187. Псаламски стихови и молитва, рукопис (Vujicsics_099)
VT_Dig_00016_027
188. Белешке о нетемперованом певању и о вишегласју код Барањаца и Буњеваца (лат.)(VT_Dig_00016_027)
VT_Dig_00001_017
189. Белешка о пентатоници, помени Инка и Монгола, нотни пример (лат.) (VT_Dig_00001_017)
Vujicsics_130
190. Списак имена чланова мушког хора из Помаза (рукопис, мађ.) (Vujicsics_130)
VT_Dig_00001_018
191. Фрагмент трогласног аранжмана македонске песме Пушчи ме (лат.) (VT_Dig_00001_018)
VT_Dig_00001_019
192. Пушчи ме –  мелодија македонске песме  (лат.) (VT_Dig_00001_019)
Vujicsics_157
193. Различите интсрументалне и вокалне мелодије (скице, фрагменти)_1 (Vujicsics_157)
Vujicsics_158
194. Различите интстументалне и вокалне мелодије (скице, фрагменти)_2 (Vujicsics_158)
VT_2018_5_Maj_img021
195. Различите вокалне мелодије (Добриј вечер; Јадован; скице, фрагменти, лат) (VT_2018_5_Maj_img021)
196.
196. Табеле са ознакама за интервалске односе у скалама
197.
197. Дворе гради Комадина Мујо – мелодија и текст песме; (лат.)
img-704085622-0022
198. Три српске мелодије за игру_1 (Београђанка, Голубица, Даворјанка), рукопис (img-704085622-0022)
img-704085622-0023
199. Три српске мелодије за игру_2, рукопис (img-704085622-0023)
VT_Dig_00017_007
200. Различити начини записивања презимена Вујичић (VT_Dig_00017_007)
VT_Dig_00017_017
201. Овце, скица (VT_Dig_00017_017)
VT_Dig_00011_015
202. Аутопортрет, кроки (VT_Dig_00011_015)