059. Zvonila je Ana, Ljeljo

Varijetet: D
Tema: Od jeseni do jeseni
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.098 (10.30–12.25)
Naziv: Zvonila je Ana, Ljeljo
Mesto: Kaćmar
Pevala Petrona Petreš (63)
Datum zapisa: 20. 2. 1971
Sakupljač: Tihomir Vujičić
Notni zapis: Tihomir Vujičić

Napomena: Kraljička pesma. Specifična, hemiolna metrika i melopoetska forma koja stvara utisak neprekidnog kretanja. Na završetku se javlja uzvik Hvaljen Isus! kao marker završetka obredne pesme. Ovom pesmom započinje niz snimaka kraljičkih pesama koje reprezentuju obrednu tradiciju Bunjevaca u Mađarskoj.

Zapis pesme nije objavljen u Zbirci.