053. Zaigralo divno kolo – Vuzmeno kolo

Varijetet: D
Tema: Od jeseni do jeseni
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.002A (09.50–11.03)
Tekst: Zaigralo divno kolo-Vuzmeno kolo
Mesto: Lukovišće /Lakócsa
Pesmu vodi Jaga Petrinovićeva, a prati grupa žena („narodna družina“, odn. „narodni hor“) iz Lukovišća
Datum zapisa: 1953
Snimio: László K. Kovács

Napomena: Vuzmeno kolo. Niz vuzmenih / uskršnjih pesama koje su se izvodile u kolu, deo tradicije Hrvata u Podravini (videti o tome detaljnije: Begovacz 1980), predstavlja primere izuzetno bogate, stare obredne tradicije očuvane u Lukovišću do druge polovine XX veka. Ovaj niz pesama snimljenih u kontinuitetu zasnovan je na jedinstvenom, svedenom motivskom materijalu, koji blago varira u melodijskom pogledu od pesme do pesme, u zavisnosti od versifikacije. Sve su numere izvedene u maniru na bas, sa jasno profilisanim deonicama i sa povremenim pojavama troglasa. Antifono izvođenje, sa naizmeničnim nastupima soliste i grupe, kao i izvici u toku i na krajevima melostihova / melostrofa, izuzetno su upečatljivo svedočanstvo o nekadašnjoj živoj obrednoj nameni ovih pesama.

Zapisi su objavljeni u Zbirci (br. 133, kao i 128, 134, 135, 136).

NOTE

TEKST

Zaigralo divno kolo,
zaigralo divno kolo,
divno kolo.

Zaigralo divno kolo,
u tim kolu sve divojke,
sve su bele i rumene,
samo jedna bledog lica,
upita nju drugarica:
– Što je tebi drugo moja,
što si tako belog lica?
– Kak’ ja ne bi bleda bila,
kad me dragi ostavio,
na plot glavu oslonio,
drugu dragu zaljubio.