057. Urodela pisana jabuka

Varijetet: D
Tema: Od jeseni do jeseni
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.012A (03.58–04.45)
Naziv: Urodela pisana jabuka
Mesto: Lukovišće
Pevale „žene i devojke“ iz Lukovišća
Datum zapisa: 1953
Snimio: László Kovács

Napomena: Pesmu vodi Jaga Petrinovićeva, a prati grupa žena („narodna družina“, odn. „narodni hor“) iz Lukovišća. Tokom pesme izmenjuju se dvoglasno i troglasno izvođenje.

Zapis je objavljen u Zbirci (br. 135).

NOTE

TEKST

Urodela,
urodela pisana/rumena jabuka,
urodela,
urodela pisana jabuka.
I – hu!

Urodela pisana jabuka,
koju Ivo rano zasadio,
ispala mu knjiga iz džepova.
To je našla Janjica devojka
Janjici se troje ruvo spravlja:
prvo spravlja moja mila majka,
drugo spravlja moja stara majka,
treće spravljam ja sirota sama.
Koje spravlja moja mila majka;
ono ćemo svatom podeljiti;
koje spravlja moja stara majka:
ono čemo rodom podeljiti;
koje spravljam ja sirota sama:
ono ćemo mi dvoje trgati!
I – hu!