058. Selom ide pisan jelen

Varijetet: D
Tema: Od jeseni do jeseni
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.012A (04.48–05.13)
Naziv: Selom ide pisan jelen
Mesto: Lukovišće
Pevale „žene i devojke“ iz Lukovišća
Datum zapisa: 1953
Snimio: László Kovács

Napomena: Pesmu vodi Jaga Petrinovićeva, a prati grupa žena („narodna družina“, odn. „narodni hor“) iz Lukovišća. Arhaična melodija, tekst mitološkog sadržaja i simetrična forma u službi su obredne funkcije.

Zapis je objavljen u Zbirci (br. 128).

NOTE

TEKST

Dve: Selom ide pisan jelen, lipero,
lepo tvoje crno oko divojko!
Sve: Selom ide pisan jelen, lipero,
lepo tvoje crno oko, divojko!
I – hu!

Selom ide pisan jelen,
selom ide, Boga moli:
„Daj mi, Bože, zlatne roge,
da orušim gori vrha,
da ja vidim, što j’ u gori?“
U gori su tri postelje,
na svakojoj po gospoja,
svaka svoje čedo ljulja.