056. Prsten zvekne, gori jekne

Varijetet: D
Tema: Od jeseni do jeseni
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.002A (13.05–13.50)
Naziv: Prsten zvekne, gori jekne
Mesto: Lukovišće
Pevale „žene i devojke“ iz Lukovišća
Datum zapisa: 1953
Snimio: László K. Kovács

Napomena: Pesmu vodi Jaga Petrinovićeva, a prati grupa žena („narodna družina“, odn. „narodni hor“) iz Lukovišća. Zapis nije objavljen u Zbirci.