063. Ova kuća pusta, nema u njoj društva

Varijetet: D
Tema: Od jeseni do jeseni
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.098 (13.51–15.23)
Naziv: Ova kuća pusta, nema u njoj društva
Mesto: Čavolj
Pevala Kresta Patarica, ud. Jasenović (75)
Datum zapisa: 1956
Sakupljač: Tihomir Vujičić
Notni zapis: Tihomir Vujičić

Napomena: Kraljička pesma, koja se peva kada domaćini ne prime kraljice u svoju kuću.

Zapis pesme je objavljen u Zbirci (br. 147).

NOTE

TEKST

Ova kuća pusta,
nema u njoj društva,
naišla kolera,
pa i’ sve odnela.