061. Kata, Kata, na grančici zlata

Varijetet: D
Tema: Od jeseni do jeseni
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.098 (12.46–13.15)
Naziv: Kata, Kata, na grančici zlata
Mesto: Kaćmar
Pevala Petrona Petreš (63)
Datum zapisa: 20. 2. 1971
Sakupljač: Tihomir Vujičić
Notni zapis: Tihomir Vujičić


Napomena: Kraljička pesma, koja se peva „sokakom kad idu”.

Zapis je objavljen u Zbirci (br. 143).

NOTE

TEKST

Kata, Kata, na grančici zlata.

U petak se razbolila Kata,
u subotu bolom bolovala,
u nedelju rano uranila,
dvor pomela i vode donela,
staroj majki i noge oprala.