075. Šta ću, mati, gadan sam

Varijetet: D
Tema: Epske pesme, pripovedne pesme, romanse, balade
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.090A (06.55–09.17)
Naziv: Šta ću, mati, gadan sam
Mesto: Sečuj
Pevala Ljubica Bebić Vujičić (78), baba po ocu Tihomira Vujičića
Datum zapisa: 1959
Sakupljač: Tihomir Vujičić
Notni zapis: Tihomir Vujičić

Napomena: Pesma pripovednog karaktera, humorističnog i satiričnog sadržaja; posle pevanja sledi kazivanje pevačice o prilici u kojoj ju je čula. Zapis pesme nije objavljen u Zbirci.