070. San usnila pašinica

Varijetet: D
Tema: Epske pesme, pripovedne pesme, romanse, balade
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.100 (58.10–59.42)
Naziv: San usnila pašinica
Mesto: Čip (snimljeno u Peštsentlerincu)
Pevala Nerandža Todorović (r. u Čipu 1904)
Datum zapisa: 1973
Sakupljač: Tihomir Vujičić
Notni zapis: Tihomir Vujičić

Napomena: Pripovedna pesma sa muzičkim karakteristikama koje odaju njeno poreklo u gradskoj tradiciji. Zapis melodije nije objavljen u Zbirci.