067. Krenula se lađa od Budima grada

Varijetet: D
Tema: Epske pesme, pripovedne pesme, romanse, balade
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.100 (34.46–36.24)
Naziv: Krenula se lađa od Budima grada
Mesto: Čip (snimljeno u Peštsentlerincu)
Pevala Nerandža Todorović (r. u Čipu 1904)
Datum zapisa: 1973
Sakupljač: Tihomir Vujičić
Notni zapis: Tihomir Vujičić

Napomena: Pripovedna pesma, varijanta objavljene pesme iz Čanada (br. 181).

NOTE (VARIJANTA)

TEKST

Otište se lađa od Budima grada,
otište se lađa od Budima gra[da].

Otište se lađa od Budima grada,
pitala je majka: – Što plačeš, devojko?
– Ne pitaj me, majko, što plačem devojka,
već me pitaj, majko, kom’ sam veru dala?
Veru za neveru, za Isaka đaka,
za Isaka đaka, popinog nećaka,
koji perom piše, po orlovi’ krili,
po orlovi’ krili i po sokolovi’,
koji ispisuje oči devojačke,
oči devojačke, obrve junačke.