146. Iže Heruvimi (Heruvimska pesma)

Tema: Crkvene pesme: Srpsko narodno crkveno pojanje
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.091B_05.26–10.45
Naziv ili tekst: Iže Heruvimi
Mesto: Batanja
Pevali Udruženi pojci batanjske crkvene opštine
Datum zapisa: nepoznato

Napomena: Heruvimska pesma, glas prvi.– Veliki napev; melizmatika je izrazito bogatija u odnosu na zapise gore pomenutih melografa. Deonica pratećeg (donjeg) glasa je u duhu svetovnih narodnih pesama na bas; uočljiva je u tom smislu osobena „tonalizacija“ izvornog oblika melodije, modalnog prvog glasa. Zapis melodije nije objavljen.
Posle pojanja, sledi snimljena odjava Tihomira Vujičića (br. 147.).