149. Heruvimska pesma (fragment)

Tema: Crkvene pesme: Srpsko narodno crkveno pojanje
Registracioni broj: ZTI_AP_8167g
Naziv ili tekst: Heruvimska pesma (fragment)
Mesto: Čanad
Pevao je muški crkveni hor
Datum zapisa: 1959

Napomena: U pitanju je kompozicija objavljena u zborniku crkvenih horskih kompozicija (Касторскiй/Kastorskij 1914: 23), melodija po “starom napevu”.