Prepiska – (Dodatne tematske jedinice) – (Dokumenti)

VT_Dig_00011_024
203. Pismo Tihomira Vujičića Cvjetku Rihtmanu (nedatirano)_1, rukopis (VT_Dig_00011_024)
VT_Dig_00011_025
204. Pismo Tihomira Vujičića Cvjetku Rihtmanu (nedatirano)_2, rukopis (VT_Dig_00011_025)
VT_Dokumentum_5_01
205. Poziv za predaju teksta od Vinka Žganeca upućen Tihomiru Vujičiću ispred Redakcije zbornika radova sa Kongresa SUFJ u Varaždinu (3.1.1958.), kucano na mašini (VT_Dokumentum_5_01)
VT_Dokumentum_5_02
206. Lična poruka od Vinka Žganeca za Tihomira Vujičića na poleđini poziva za predaju rada, rukopis (VT_Dokumentum_5_02)
VT_Dokumentum_2_03
207. Pismo Tihomira Vujičića Mihailu Vukdragoviću, nedatirano, rukopis (VT_Dokumentum_2_03)
VT_Dokumentum_2_01
208. Pismo Tihomira Vujičića Vinku Žganecu_1.1, nedaritano, rukopis (VT_Dokumentum_2_01)
VT_Dokumentum_2_05
209. Pismo Tihomir Vujičića Vinku Žganecu_1.2, nedatirano (VT_Dokumentum_2_05)
VT_Dokumentum_2_07
210. Pismo Tihomira Vujičića Vinku Žganecu_1.3, nedaritano (VT_Dokumentum_2_07)
Vujicsics_022
211.  Pismo Tihomira Vujičića Vinku Žganecu_2.1, nedatirano, rukopis (mađarski/srpski, lat.) (Vujicsics_022)
Vujicsics_024
212. Pismo Tihomira Vujičića Vinku Žganecu_2.2 (Vujicsics_024)
Vujicsics_025
213. Pismo Tihomira Vujičića Vinku Žganecu_2.3 (Vujicsics_025)
Vujicsics_026
214. Pismo Tihomira Vujičića Vinku Žganecu_2.4 (Vujicsics_026)
Vujicsics_027
215. Pismo Tihomira Vujičića Vinku Žganecu_2.5 (Vujicsics_027)
Vujicsics_028
216. Pismo Tihomira Vujičića Vinku Žganecu_2.6 (Vujicsics_028)