O muzici drugih krajeva i naroda (izbor) (Dodatne tematske jedinice) – (Dokumenti)

VT_Dig_00016_016
127. Mujo kuje konja po mjesecu — melodija pesme uz saz, Bosna i Hercegovina, rukopis (lat.) (VT_Dig_00016_016)
VT_Dig_00015_006
128. Instrumentalne melodije, Grčka_1, rukopis (VT_Dig_00015_006)
VT_Dig_00015_008
129. Instrumentalne melodije, Grčka_2, rukopis (VT_Dig_00015_008)
VT_Dig_00007_033
130. Melodija i tekst pesme na albanskom_1, rukopis (VT_Dig_00007_033)
VT_Dig_00007_035
131. Melodija i tekst pesme na albanskom_2, Skadar, rukopis (VT_Dig_00007_035)
VT_Dig_00011_003
132. Crteži instrumenata iz Albanije i beleške (lat.) (VT_Dig_00011_003)
VT_Dig_00015_011
133. Melodija iz Rumunije i beleška: “Kod Slavena gutaju, kod Rumuna dodaju!” (lat.) (VT_Dig_00015_011)
VT_Dig_00017_008
134. Beleške o izdanju Turske narodne pesme. Staro izdanje (bez podataka, lat.) (VT_Dig_00017_008)
Vujicsics_031
135. Komentar o azerbejdžanskoj narodnoj muzici, rukopis (na mađarskom)_1 (Vujicsics_031)
Vujicsics_032
136. Komentar o azerbejdžanskoj narodnoj muzici, rukopis (na mađarskom)_2 (Vujicsics_032)
VT_Dig_00017_010
137.  Beleške: “Grenlandska muzika”; bibliografska jedinica o muzici Eskima, rukopis (lat.) (VT_Dig_00017_010)
VT_Dig_00017_005
138. Crtež instrumenta i beleške o muzici Indonezije (mađarski) (VT_Dig_00017_005)
VT_Dig_00017_006
139. Beleške i nacrt kinetograma o plesovima na Baliju (mađarski) (VT_Dig_00017_006)