Komparacije folklornih, pravoslavnih crkvenih melodija i makama (Dodatne tematske jedinice) – (Dokumenti)

img-704085622-0024
112. Komparativno postavljene melodije srpskih igara iz zbirke J. Madžarevića (1889) i Alojza Kalauza (img-704085622-0024)
img-312093759-0003
113. Naslovna strana notnog bloka “Komparacije Oktoiha i prepisi Arhiva SANU” (img-312093759-0003)
img-312093759-0004
114. Komparacija melodija samoglasnog napeva petog glasa Osmoglasnika Istočne Crkve (K. Stanković, S. Mokranjac, rumunski, bugarski, grčki napev), rukopis; (img-312093759-0004)
img-312093759-0010
115. Komparacija melodija samoglasnog napeva prvog glasa; (img-312093759-0010)
img-312093759-0015
116. Komparacija melodija troparskog napeva drugog glasa (img-312093759-0015)
img-312093759-0017
117. Komparacija melodija samoglasnog napeva drugog glasa (img-312093759-0017)
img-312093759-0018
118. Komparacija melodija samoglasnog napeva Gospodi vozvah drugog glasa (img-312093759-0018)
img-312093759-0021
119. Komparacija melodija egzapostilari (Stanković, Mokranjac, Amvrosije, Makarije) (img-312093759-0021)
img-312093759-0022
120.  Blažena, drugog glasa; beleške uz zapise (img-312093759-0022)
img-312093759-0030
121. Komparacija melodija troparskog napeva četvrtog glasa (Stanković, Mokranjac, Makarije, Amvrosije) (img-312093759-0030)
img-312093759-0032
122. Komparacija melodija Gospodi vozvah (img-312093759-0032)
img-312093759-0034
123. Melodija Gospodi vozvah grčkog samoglasnog napeva šestog glasa (img-312093759-0034)
VT_Dig_00015_012
124. Komparacija melodija Snjediju izvede (prvi glas) i folklorne melodije (VT_Dig_00015_012)
Makami_1_Kottak_001
125.  Lestvice makama, označene na turskom jeziku_1 (Makami_1_Kottak_001)
126.
126.  Lestvice makama, označene na turskom jeziku_2 (Makami_2_Kottak_002)