Kinetogrami (izbor) – (Dodatne tematske jedinice) – (DOKUMENTI)

VT_Dig_00010_004
155. Kinetogram_1 i beleške (lat.) (VT_Dig_00010_004)
VT_Dig_00010_007
156. (Terenske) beleške o plesovima u Salanti i Nijemetu (danas deo Salante); tekstovi “kolskih” pesama (lat.) (VT_Dig_00010_007)
VT_Dig_00010_006
157. Terenske beleške o plesovima u Kašadu (lat.) i kinetogram (VT_Dig_00010_006)
158.
158. Kinetogrami: Bajsko kolo, Pomaško kolo “Iza noge”, Šalajdalom, Aljmaško kolo, Gajdaško kolo (lat.)
VT_Dig_00010_018
159. Beleške o igrama kod baranjskih Šokaca i Bošnjaka_1 (lat.) (VT_Dig_00010_018)
VT_Dig_00010_019
160. Beleške o igrama kod baranjskih Šokaca i Bošnjaka_2 (VT_Dig_00010_019)
VT_Dig_00010_020
161. Beleške o igrama kod baranjskih Šokaca i Bošnjaka_3 (lat.) sa kinetogramima (VT_Dig_00010_020)
VT_Dig_00017_035
162. Beleške o plesovima na jadranskim ostrvima Rabu i Krku (lat.) sa kinetogramima; crtež mišnica sa Raba (VT_Dig_00017_035)