Beleške Tihomira Vujičića o pločama sa tradicionalnom muzikom (izbor) – (Dodatne tematske jedinice) – (Dokumenti)

VT_Dig_00014_057
150.  Podaci o pločama na 78 obrataja sa srpskom muzikom iz beležnica Tihomira Vujičića_1 (VT_Dig_00014_057)
VT_Dig_00014_058
151.  Podaci o pločama na 78 obrataja sa srpskom muzikom iz beležnica Tihomira Vujičića_2 (VT_Dig_00014_058)
VT_Dig_00014_059
152.  Podaci o pločama na 78 obrataja sa srpskom muzikom iz beležnica Tihomira Vujičića_3 (VT_Dig_00014_059)
VT_Dig_00014_061
153.  Podaci o pločama na 78 obrataja sa srpskom muzikom iz beležnica Tihomira Vujičića_4 (VT_Dig_00014_061)
VT_Dig_00014_062
154.  Podaci o pločama na 78 obrataja sa srpskom muzikom iz beležnica Tihomira Vujičića_5 (VT_Dig_00014_062)