104. Кетуш

Варијетет: Д
Тема: Инструментална и инструментално-певана музика
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.100_28.52–29.17
Назив: Кетуш
Место: Тукуља
Изводено: Мијо Милковић (80) тамбура
Датум записа: 11. 4. 1973

Напомена: Традиционална игра. Снимљена варијанта се разликује од оне која је нотирана према извођењу оркестра истог тамбураша Мије Милковића (снимак из 1954. г., види на снимку бр. 102h) и објављена у Збирци (бр. 252). Свирач је мелодију извео на звучну асоцијацију самог истраживача (Вујичића), што сугерише да је реч о (опште)познатој варијанти.

НОТЕ