097. Свирај, Паво, немој забадава

Варијетет: Д
Тема: Припеви, бећарци, кратке, потркушице, шалајке, шаљиве, набрајалице, песме из механе, песме за плес
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.080A (00.48–01.55)
Назив: Свирај, Паво, немој забадава
Место: Семартин
Извео Паво Месаровић, гајдаш из Семартина
Датум записа: 1954
Сакупљач: Тихомир Вујичић

Напомена: Запис под називом Свирај, Паво објављен у Збирци (бр. 261) односи се на извођење текстуалне варијанте Сјео пет’о на грану, па виде, коју је Месаровић извео са Анком Јозин. Свакако, реч је о трогласним гајдама, код којих је ручни мех за удувавање ваздуха у мешину омогућавао да гајдаши истовремено свирају и певају. Често су, изводећи музику за игру, као подстицај играчима, певали десетерачке римоване дистихе шаљивог садржаја, што управо илуструје овај снимак. О позитивној рецепцији и актуелности овог музичко-фолклорног жанра у време теренских истраживања Тихомира Вујичића сведоче слични примери забележени од других певача-казивача.

НОТЕ

ТЕКСТ (ВАРИЈАНТА)

Сјео пет’о на грану па виде,
Сенмартину, тебе аре диде.
Сваки вели да сам шећер бели,
да сам шећер, мене би појели.
Да сам шећер у кави би била,
па би мене сва господа пила.