035. Друга чаша, а(л) дивојка наша

Информације о сакупљању

Варијетет: Д
Тема: Од колевке до гроба
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.001A (15.15–15.37 наставља се на другој страни траке: MZA-VT-AV-4.001B, до 00.15)
Назив или текст: Друга чаша, а(л) дивојка наша
Место: Луковишће
Датум записа: 1953
Снимио: Ласло К. Ковач (K. Kovács László)

Напомена: Певали исти извођачи. Тзв. лане бећарци (Андор Вeг).