047. Ženi, majko, sina jednoga i melodija za igru

Informacije o sakupljanju

Varijetet: D
Tema: Od kolevke do groba
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.002A (04.17–06.25)
Naziv ili tekst: Ženi, majko, sina jednoga i melodija za igru
Mesto: Lukovišće
Izvodeno: Svirano na dudama sa pevanjem grupe (i dudaša)
Datum zapisa: 1953
Snimio: László K.Kovács

Napomena: Izvode se pri ulasku mlade u novi dom. Melodija prve, lagane pesme je na pomenuti lane napev, u varijanti specifičnoj zbog dudaške pratnje. Naredna melodija kontrastnog, plesnog karaktera, takođe oblikovana na način karakterističan za stariji sloj sviračke tradicije ovih krajeva (Andor Végh) i izvodi se uz podvikivanje rimovanih stihova.