book cover

O Zbirci

Novo, kritičko i prošireno izdanje knjige Muzičke tradicije Južnih Slovena u Mađarskoj Tihomira Vujičića (1929–1975), publikovane u Budimpešti 1978. godine, koje je sada pred čitaocima, prvobitnu publikaciju unapređuje na nekoliko načina. Pre svega, zbirka je proširena novim zapisima i varijantama koje je načinio sam Vujičić i priređena je u skladu sa savremenim etnomuzikološkim principima. Naučnoj relevantnosti posebno doprinosi potpuno novi element izdanja: multimedijalni Prilog sa terenskim i studijskim audio- snimcima tradicionalne muzike iz Vujičićeve zaostavštine i sa drugim vrstama dokumenata u vezi sa ovom građom i Vujičićevim delovanjem na etnomuzikološkom polju: rukopisnim transkripcijama, beleškama, fotografijama.