143. Veličaj duše moja voznesšagosja ot zemlji na nebo Hrista žiznodavca

Téma: Egyházi énekek: hagyományos szerb templomi éneklés
Jelzet: MZA-VT-AV-4.002B_13.55–20.26
Elnevezés vagy szövegkezdet: Veličaj duše moja voznesšagosja ot zemlji na nebo Hrista žiznodavca [Magasztalja én lelkem a földről a mennybe szállott, életetadó Krisztust]
Helység: Battonya
Énekelte a Battonyai Szerb Egyházközség templomi énekeseinek férfikara
Gyűjtés éve: 1958. 07. 13.


Megjegyzés: Irmosz (az ünnepi kánon 9. éneke) az Istenszülő magasztalására, Urunk Mennybemenetelének ünnepén (40 nappal Húsvétot követően), ötödik hang, hosszú („nagy”) dallam. Ilyen hosszú melizmatikus dallamokat a főpapi liturgián és az ünnepi istentiszteleteken szokás előadni. A szerb egyházi énekes gyakorlatban ma már ritkán hallani, és kevés az énekes aki ismeri. Általánosságban véve  rokonjelleg fedezhető fel azokkal a dallamlejegyzésekkel, amelyek a hagyományos szerb egyházi ének ún. „nagy” dallamairól készültek, rokon variánsok esetén (Stevan Mokranjac, Jovan Živković, Lazar Lera lejegyzései). A hasonlóságok főként a dallam egyes szakaszaiban a kezdeti és a végső dallamképletekkel vannak összefüggésben, míg a különbségek a dallamminták központi szegmenseiben tűnnek fel, amelyeket ebben a példában főként a fejlettebb melizmatika jellemez; az egyes eltérések a ritmikában is észrevehetők. A hangfelvétel a battonyai élő egyházi énekes hagyományról, valamint a XX. század közepi battonyai szerb énekes és egyházi énekes hagyomány magas színvonaláról tesz tanúbizonyságot. A hangfelvétel végén Vujicsics Tihamér záróbeszéde hallható, melyben háláját fejezi ki az énekeseknek (144).