A Vujicsics testvérek közös éneklése

Különleges csoportját alkotja a hangfelvételeknek Vujicsics Tihamér és Sztoján testvérek közös éneklése, három tradicionális, falusi környezetből származó dal előadása, különböző délszláv térségekből: Dalmáciából, Montenegróból és Dél-Szerbiából. A Vujicsics testvérek együtt és egymást kísérve énekelnek. Nyilvánvalóan arra törekszenek, hogy a dalok megszólaltatásában a lehető legközelebb álljanak az eredetihez, ami a mai neotradicionális előadásmód előfutáraként is értelmezhető. Előadásukat kísérletkent is felfoghatjuk, amely összefügg Vujicsics Tihamér céljával, hogy a hangfelvételeket és a lejegyzéseket a délszláv népzenét ápoló, azzal foglalkozó amatőr együttesek szolgálatába állítsa.
A felvételek nincsenek datálva.

MZA-VT-AV-4.064A_00.10–00.34

MZA-VT-AV-4.064A_00.38–01.01

MZA-VT-AV-4.064A_01.04–01.26