Ismertető a gyűjtésről

Esküvői szokásokról készült felvétel, énekkel és tánccal a drávamelléki horvátokról, Lakócsáról, megrendezett gyűjtés keretében, azzal a céllal, hogy film készüljön a magyarországi délszlávok ezen csoportjáról és hagyományos életének elemeiről (a drávamelléki horvátok esküvői szokásainak és dalainak részletesebb leírását ld. Begovacz, 1983). A további adatokért a felvétel és az egyes számok körülményeiről, a versszakok kezdetének rekontstrukciójáért, valamint az archív forrásokért és a terepen szerzett adatokért hálás köszönettel mondanak a szerkesztők Dr. Végh Andornak. (V.A.)

A film a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem fiatal etnológusainak kutatásain alapul, Martin György és Borbély Jolán részvételével, akikhez Vujicsics Tihamér is csatlakozott. Mivel ebben a sorozatban az összes dal esküvői rítusokhoz és szokásokhoz tartozik, az egyes megjegyzésekben a zenei-folklór műfaj nincs külön megemlítve. Az összes vokális számot a lakócsai női énekescsoport adta elő, akik spontán, a felvétel készülte alkalmából gyűltek össze, az egyes daloknál az antifoniális előadásmód miatt kétcsoportra osztva, valamint néhol férfi énekesekkel is kiegészülve. A hangszeres és az énekes-hangszeres daraboknál Hajnali Pál tamburazenekara játszott (V.A.).