005. Vsaki den slišimo novega kaj

Registracioni broj: NM-MH 1225a
Naslov: Po breigi lejče
Mesto: Tišina/Csendlak
Pevali: Franc Džuban (45 g.)
Datum zapisa: 1898
Zbiralec: Bela Vikar (Vikár Béla)

Komentar: Pesem s poudarjenim vabilom k poslušanju pripoveduje zgodbo o nesrečni smrti mladega dekleta, hkrati pa nakazuje pomen prenašanja pesemsko izraženih novic. Obveščanje ljudi s pesmijo je bilo namreč tudi med Slovenci zelo pomembno, le da je bilo v veliki meri prepoznano kot širjenje pesmi sloves, torej pesmi o nenadnih in neprevidenih smrtih. Te pesmi so prenašali nekateri rokodelci, ki so s pesmimi opozarjali na svojo dejavnost, ali pa ljudje z družbenega obrobja, ki so s petjem prosili za miloščino. Zaradi ločnice, ki je pokrajino onkraj Mure razmejevala od drugih slovenskih dežel, je imelo prenašanje novic še večji pomen: iz ogrskega dela so na Štajersko in Kranjsko prenašali pesmi o krutem odnosu mačeh do sirot, s Štajerskega pa so med Ogrske Slovence prinašali pesmi o nenadnih in nesrečnih smrtih. Te pesmi so s ponarodevanjem postale del ljudskega izročila. Zapis v zbirki ni objavljen.