003. Vandərček, vandərček moj

Registracioni broj: NM-MH 1225b
Naslov: Vandərček, vandərček moj
Mesto: Tišina/Csendlak
Pevali: –
Datum zapisa: 1898
Zbiralec: Bela Vikar (Vikár Béla)

Komentar: Na videz lahkotna ljubezenska pesem, ki tako na leksikalni kot na glasoslovni ravni kaže jasen osrednjeslovenski vpliv. Med tišinskimi posnetki pa je posebna ne le zaradi izrazitega odstopanja od prekmurskega narečja: gre namreč za pesem, ki je v izvirniku dvojezična, in sicer slovensko-nemška. Pri tem je slovensko besedilo s stališča tedanjih družbenih norm moralno neoporečno, nemško besedilo, ki ga dopolnjuje, pa z jasno izraženim erotičnim sporočilom te norme prestopa. V tišinski varianti je vključeno le slovensko besedilo, razlogi za opustitev nemškega dela pesmi pa niso jasni: v ozadju so lahko neznanje nemškega jezika, samocenzura ob recepciji pesmi ali pa ob samem snemanju. Vsekakor pa ta pesem kaže na stike mladih Prekmurcev z drugimi Slovenci, ki jih je v največji meri omogočalo prav sezonsko delo.

Zapis v zbirki ni objavljen.