004. Svet Gregor doktora

Registracioni broj: NM-MH 1224a
Naslov: Marko skače
Mesto: Tišina/Csendlak
Pevali: Franc Džuban (45 g.)
Datum zapisa: 1898
Zbiralec: Bela Vikar (Vikár Béla)

Komentar: Kolednica, namenjena zbiranju darov za učitelja, šolnika. Šolniki so bili večinoma tudi organisti, kantorji, njihovo plačevanje pa je v Kraljevini Ogrski do leta 1910 temeljilo predvsem na darovih posameznikov. Pesem je prevedena iz madžarščine, v celoti pa jo je leta 1845 v knjigi Zobriszani Szloven i Szlovenka med Műrov in Rábov (Izobraženi Sloven in Slovenka med Muro in Rabo) objavil Jožef Košič. Njeno sporočilo je vabilo otrók v šolo, hkrati pa tudi utemeljevanje smisla šolanja. Z institucionalizacijo šole je koledovanje na gregorjevo prešlo na dijake: v učiteljevem imenu sta darove zanj zbirala dva najboljša učenca. Zapis v zbirki ni objavljen.