001. Marko skače

Registracioni broj: NM-MH 1224a
Naslov: Marko skače
Mesto: Tišina/Csendlak
Pevali: Ana Horvat (21 g.) i Franc Džuban (45 g.)
Datum zapisa: 1898
Zbiralec: Bela Vikar (Vikár Béla)

Komentar: Pesem, ki je danes ena najbolj prepoznavnih prekmurskih pesmi, opozarja na posebnosti izročila Ogrskih Slovencev. Ti so zaradi vpliva evangeličanske veroizpovedi doživljali večji pritisk na tradicionalno obredje in ljudsko verovanje, s tem pa tudi na obredne pesmi. V precejšnji meri so ohranili predvsem svatbene šege in pesmi. Med svatbene sodi tudi pesem Marko skače, ki je po izvoru snubitvena, poznalo pa jo je širše območje ob slovensko-hrvaški meji. Na njeno arhaičnost opozarja povezava s plesom. V času snemanja v Tišini je imela pesem še več kitic, ohranjena pa je bila tudi prvotna povezava s plesom. Pred drugo svetovno vojno jo je nadomestila folkloristično zasnovna plesna igra z izbiranjem soplesalca, kar je pesmi spremenilo tudi pomen.

Zapis je bil objavljen v zbirki (št. 1).

NOTE

Marko skače

BESEDILO

Marko skače, Marko skače
po zelenoj trati,
hm, hm, tra-la-la,
po zelenoj trati.

V rokaj nosi sedem žutij zlati.
Tou de njemi za devojko dati.
Pijte, jejte, mojga bratca konji!
Zdaj mo išli daleč po devojko.
Prek devétij, prek desetij moustov.
Tam jo vidim, folaše pomejče.

ROKOPIS

Marko skače – szöveg kézirata
1. Marko skače – rokopis teksta (pripombe Béle Bartóka z zelenim črnilom)
2. Marko skače – rokopis melodije i besedilo, zapis Béle Bartóka