076-077. ’Ajde, diko, da se ne varamo – solo tambura; tambura with vocal accompaniment

Dialect: D
Theme: Lyric songs
Reference: MZA-VT-AV-4.100 (15.33–16.34; 17.31–18.29)
Incipit: ’Ajde, diko, da se ne varamo [My darling, let us not cheat each other] (076: solo tambura; 077: tambura with vocal accompaniment)
Locality: Tököl/Tukulja
Tambura solo: Mijo Milković (80), and sung by Mijo Milković (tambura and vocal), Tihomir Vujičić and several present interlocutors
Year: 11.04.1973
Collector: Tihamér Vujicsics
Transcription: Tihamér Vujicsics

Comment: Instrumental, and then vocal-instrumental version of the song. – Transcription of the song is published in the Collection (nr. 182).

NOTE

LYRICS

‘Ajde, diko, ‘ajde, diko,
‘ajde, diko, da se ne varam[o].

‘Ajde, diko, da se ne varamo,
rekosmo se da se sastanemo:
il’ u mojoj, il’ u tvojoj bašti.
– Kako ćeš mi svatove napojit’?
Draga mi se za brata udala.
Kako ću ja bratov diver biti?
Kako ću joj čašu nazdraviti?
Il’ ću reći: vaše lipo zdravlje?
Ili: naše drago milovanje?