057. Urodela pisana jabuka

Dialect: D
Theme: From autumn to autumn
Reference: MZA-VT-AV-4.012A (03.58–04.45)
Title or Incipit: Urodela pisana jabuka [A colourful apple came out]
Locality: Lukovišće /Lakócsa
Sung by “women and girls” from Lakócsa (Lukovišće)
Year: 1953
Recorded by: László Kovács

Comment: The song is led by Jaga Petrinovićeva, accompanied by the group of women (“folk choir”) from Lakócsa (Lukovišće). During the song two- and three-part singing alternate.

A transcription was published in the Collection (nr. 135).

NOTE

LYRICS

Urodela,
urodela pisana/rumena jabuka,
urodela,
urodela pisana jabuka.
I – hu!

Urodela pisana jabuka,
koju Ivo rano zasadio,
ispala mu knjiga iz džepova.
To je našla Janjica devojka
Janjici se troje ruvo spravlja:
prvo spravlja moja mila majka,
drugo spravlja moja stara majka,
treće spravljam ja sirota sama.
Koje spravlja moja mila majka;
ono ćemo svatom podeljiti;
koje spravlja moja stara majka:
ono čemo rodom podeljiti;
koje spravljam ja sirota sama:
ono ćemo mi dvoje trgati!
I – hu!