010. Hej, junak spava med dvimi divojkami

Dialect: B
Reference: MZA-VT-AV-4.115 (00.10–04.48)
Text incipit: Hej, junak spava med dvimi divojkami [Hey, the hero is sleeping between the two maidens]
Locality: Berzence/Breznica
Sung by the wife of Mihály Simon (48)
Year: 1959
Collector: János Manga
Transcription: Tihamér Vujicsics

Comment: A narrative song. The singer sings each melostanza and after that she translates the lyrics into Hungarian; after that, a conversation in Hungarian between the researcher and the singer, about the contents of the song follows.

Transcription of the melody and lyrics published in the Collection (nr. 22).

Music note

Lyrics

Hej, junak spava med dvimi divojkami,
junak spava med dvimi divojkami.

Junak spava med dvimi divojkami.

Hej, jena mu je tiho govorila,
druga mu je ovak govorila:

Hej, zemi mene, Janči gospodine,
zemi mene, Janči gospodine.

Hej, Bog me: nečem te gizdava divojka,
mer: ti imaš srditoga brata.

Hej, mojmu bratu lehko nagoditi,
crnom zemljom i zelenom travom.

Hej, otišla je med dvimi gorami,
otišla je med dvimi gorami.

Hej, premetala lisje i travicu,
premetala lisje i travicu.

Hej, dok je našla kaču-jadovaču,
dok je našla kaču-jadovaču.

Hej, šinula je trimi šibljicami,
piknula je trimi iglicami.

Hej, pusti kača, jada i čemera,
pusti kača, jada i čemera.

Hej, pripravila malo ružno vince
pripravila malo ružno vince.

Hej, njezin bratac tužno vuzhajaše,
njezin bratac tužno vuzhajaše:

Hej, de si meni jedina sestrice,
davaj meni malo ‘ladne vode.

Hej, ‘ladnu vodu nimam, nego ružno vince,
‘ladnu vodu nimam, nego ružno vince.

Hej, davala je svojemu bratiću.
– Pij ti sestro, ti si postarejša!

Hej, bratac pijal i s konjica opal,
bratac pijal i s konjica opal…

Hej, otišla je mladomu junaku,
otišla je mladomu junaku:

Hej, zemi mene, Janči gospodine!
– Bog me nečem te, gizdava divojka:

Hej, kak si bratu, tak bi i junaku,
kak si bratu, tak bi i junaku!

Transcript of the dialogue

Singer:          

Hej, junak spava med dvimi divojkami,
Junak spava med dvimi divojkami.

A lëgény két lân’ között aludt.* [A lad/hero was sleeping between the two girls.]

Hej, jena mu je tiho govorila,
druga mu je ovak govorila,

„Hej, zemi mene Janči** gospodine,
zemi mene Janči gospodine.”

Lassan mondta nëki, hogy vögyë el, a Jancsi. [She told him quietly: „Take me, Janči.”]

„Hej, Bogme nećem te, gizdava divojko,
Bogme nećem te, gizdava divojko.

Hej, mer***  ti imaš srditoga brata,
Mer ti imaš srditoga brata.“

Isten bizony nem vöszlek ë ’ mër’ nëköd mirges bátyád van. [So help me God, I will not take you, because you have a wrathful brother.]

„Hej, mojmu bratu lehko nagoditi,
Crnom zemljom i zelenom travom.”

A bátyámnak könnyű-ë segíteni, fűvë’ és fekete fűdë’. [It is easy to hepl my brother, with grass and black soil.]

Hej, otišla je mred dvimi gorami,
Otišla je mred dvimi gorami.

Hej, premetala listje i travicu,
premetala listje i travicu.

Elmönt a högyëk közé és ott széllël rakta a füvët, mög a levelet, amíg talált kígyót. [She went to the mountains and she rolled over the grass and leaves, until she found a snake.]

Janos Manga.: A lány. [The girl.]

S.: Ja. A lány. [Yes. The girl.]

Hej, dok je našla kaču-jadovaču,
Dok je našla kaču-jadovaču.

Hej, sinula je trimi šibljicami,
Sino, sinula je trimi šibljicami.

Hej, mögcsapta három vesszűvë’, három tűvë’ mögbökte. [Ej, she hit her with three little branches, and she stabbed it with three needles.]

Hej, piknula je trimi iglicami,
pipnula je trimi iglicami.

J. M.: De nem mondta, hogy mit csapott meg. [You did not tell whom she hit.]

S.: A kígyót csapta mög vesszűvë’ s utána mögbökte három tűvë. S mondja nëki, hogy kígyó engedjë’ vért.” [She hit the snake with branches, and then stabbed it with three needles. And said: Snake, let your blood out.]

Hej, pusti kača jada i čemera,
pusti kača jada i čemera.

Hej, pripravila malo ružno vince,
priprovilo malo ružno vince.

Akkor készítëtt vörösbort, hogy kígyó vërit bëlëkeverte. [Then she made red wine, and mixed the snake’s blood in.]

J. M.: Kinek? [To whom?]

S.:A bátyjának, hogy a bátyja igya mëg. [To her brother, so that her brother would drink it.]

Hej, njezin bratac tužno vushajaše,
njezin bratac tužno vushajaše.

„Hej, de si meni jedina sestrice,
davaj meni malo ladne vode.“

A bátyja gyütt haza a katonaságtól és kért tőle hideg vizet. S akko’ azt mondta a lány, hogy hideg vizem nincs, de vörösborom van. [Her brother has just returned from the army and he asked her for cold water. And then the girl said: I don’t have the cold water, only red wine.]

„Hej, ’ladnu vodu nimam, nego ružno vince,
’Ladnu vodu nimam, nego ružno vince.”

Hej, davala je svojemu bratiću,
„Pij ti, sestro, ti si postarejša!“

Átadta, átadta a lëgénynek. De a lëgény azt mondta: igyál të mert të idüsebb vagy. Az meg visszaadta a lëgénnek, hogy igyon a bátyja. [She gave, she gave to the lad. But the lad said: you drink, for you are older than me. And she returned it to the guy, so that her brother would drink.]

Hej, bratac pijal i s konjica opal
Bratac pijal i s konjica opal.

A bátyja ivott és akkor lëesett a lórú, és akkor ëlmönt a lán’ a lëgínhő akit, kedvese vót, hogy vögyë-e’.  [Her brother drank and fell from the horse, and then the girl went to the guy which was dear to her, to marry her.]

J. M.: Akihez férjhez akart menni. [The one she would like to marry.]

S.: Aki fërjhöz akart mönni és, hogy vögyë el. [The one she would like to marry, to take her.]

Hej, otišla je mladomu junaku,
Otišla je mladomu junaku,

„Hej, ženi mene Janči gospodine!“
„Bogme, nečem te, gizdava divojko,

Elmönt hozzá, hogy vögyë-el de azt mondta neki Isten bizony nem vöszlek-ë’. [She went to the guy to take her, but he said: „So God help me, I will not take you”.]

Hej, kak si bratu tak bi i junaku,
Kak si bratu tak bi i junaku!“

J. M.: Itt mi volt a végén? [What happened here in the end?]

S.:Itt vëgin az volt, hogy akko’ nem vötte el, a lán’t a lëgén’ nem vöttë el feleségül. [Here in the end it was that he did not take her, the guy has not marry the girl.]

J. M.:Félt attól, hogy őt is megmérgezik. [Because he was afraid that she would poison him.]

S.:Mert félt attól, hogy igen. Félt attú, hogy azt is mögmérgezi. [Because he was afraid, yes. He was afraid she would poison him too.]

J. M.: S mikor szokták ezt a balladát énekelni? [And on what accasion this ballad is sung?]

S.:Ezt amikor rëgen, szoktak lakodalmaskor, az, azt mondtuk láda, nem szekríny vó’t, hanem láda. Azt vitték a mennyasztú’, a vőlëgín’ házhó’ akkor az utcán végig ezt énekő’ték. [It used to be sung a long time ago, at wedding, we called it chest, there was no locker, but chest.**** They were carrying it from daughter-in-law to the groom’s house, and on their way they sang this, walking down the street.]

J. M.: Ezt a balladát? [This ballad?]

S.: Ezt a balladát, az utcán végig énekö’ték, máshun sehunsë énekő’ték, mongyuk fonyóba vagy valahú’ bálba. Csak ilyenkor énekő’ték mikor lakodalom vó’t s akkor mëntek a ládáva’. Akko’ azok az asszonyok énekő’tek.  [This ballad they sang on their way in the street; in no other occasion they sang it, for example on spinning partie or at ball. Only in the wedding time, when they were transferring the chest. Then the women sang it.]


* The singer is speaking in Hungarian language, in dialect of Southern Danube region (in Hungarian: „dél-dunántúli”), which can be seen from the transcript alone. More about this dialect can be seen here: https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9l-dun%C3%A1nt%C3%BAli_nyelvj%C3%A1r%C3%A1s  (S. K. note).

** Janči is a nickname, e.g. deminutiv from male name János (S. K. note).

*** „Mer” is shortened form of the word „mert“ which in Hungarian means „because“ (S. K. note).

**** It is about the chest with girl’s trousseau which was transferred to the groom’s home before the wedding (Editors’ note).