060. Oвa j’ кућа драга у њој има блага

Варијетет: Д
Тема: Од јесени до јесени
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.098 (12.26–12.46)
Назив: Ова ј’ кућа драга / у њој има блага
Место: Каћмар
Певала Петрона Петреш (63)
Датум записа: 20. 2. 1971
Сакупљач: Тихомир Вујичић
Нотни запис: Тихомир Вујичић

Напомена: Краљичка песма. Запис песме није објављен у Збирци.